ސައުދީ އެމްބަސީއިން ، ދ. އަތޮޅަށް ފޮނުވި ތަކެތި ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި

ސައުދީ އެމްބަސީ އިން ދ. އަތޮޅުގެ މިސްކިތްތަކަށް ބެހުމަށް 28 ޖޫން 2016 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަދުރު ރަށްރަށަށް ބެހުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައިހުރި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ބެހުމަށް ބެހުމަށް ސައުދީ އެމްބަސީއިން ފޮނުވާފައިވާ މުސްޙަފާއި ، މިސްކިތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އިނގެރޭސި ތަރުޖަމާވެސް ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

Powered by WordPress | Demet Match Theme